Drveni briketi

Energetski briket je ogrijevni materijal nastao prešanjem usitnjenih drvenih otpadaka, bez dodavanja vezivnih sredstava. Higroskopan je pa treba izbjegavati njegov dodir s vlagom.